O nas

Międzyszkolny  Ośrodek Sportowy w  Iławie jest placówką oświatową, której misją jest wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez sport. Jesteśmy jednostką organizacyjną powiatu iławskiego. Wieloletni plan szkoleniowy ośrodka  przewiduje szkolenie w 3 zasadniczych  formach:
1.    Żeglarstwo regatowe
2.    Turystyka wodna
3.    Sporty wytrzymałościowe

Uczestnikami Ośrodka są uczniowie szkół Miasta Iławy  i Powiatu iławskiego.
W ramach prowadzonej działalności MOS podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się aktywnością fizyczną dzieci i młodzieży; w szczególności z SSW Iława oraz jednostkami organizacjami samorządów tj. ICK, ICSTiR, Centrum Turystyczno-Rekreacyjne w Iławie, Ośrodkiem Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień w Iławie.
Organizujemy i prowadzimy szkolenie żeglarskie, kondycyjne, rekreacyjno-turystyczne, półkolonie, obozy sportowe, zawody sportowe.


 

Współpracujemy