RODO

Klauzula informacyjna
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, Administratorem Państwa danych osobowych jest Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Iławie informuje poniżej  o zasadach i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Iławie z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 5, 14 – 200 Iława , Tel. 89 648 25 96
2.    Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych pełni wyznaczony przez nas Inspektor Ochrony Danych – Przemysław Łyndo. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.    Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest prowadzenie przez MOS  w Iławie działalności statutowej (m.in.: zadań sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych, opiekuńczych, prozdrowotnych i profilaktycznych,).
4.    Podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest:
•    art.  6 ust. 1 pkt a RODO ( udzielona przez Państwa zgoda)
•    art. 6 ust. 1 pkt b RODO (zawarta z Państwem umowa)
•    art. 6 ust. 1 pkt c RODO (na podstawie przepisów prawa)
5.    Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy i podmioty publiczne oraz inne instytucje na podstawie przepisów prawa. .
6.    Państwa dane osobowe będą przechowywane, w zależności od rodzaju danych, zgodnie z terminami wskazanymi w odpowiednich przepisach lub do czasu żądania usunięcia danych.
7.     Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
8.    Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania .
9.    Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane
Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.
10.    Podanie Państwa danych w zakresie wymaganym przez odpowiednie przepisy prawa jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.
 

Współpracujemy